cəldlik

cəldlik
is. Diribaşlıq, zirəklik, çeviklik; hərəkətdə, işdə itilik, sürət. Məmmədvəli bir quş cəldliyi ilə ayağa qalxdı, o biri otağa keçdi. S. Rəh.. Lakin <Əkbər> heç vaxt . . özündə belə cəldlik, cəsarət və möhkəmlik hiss etməmişdi. M. C.. Cəldlik eləmək (etmək) – zirəklik göstərmək, zirək (cəld) tərpənmək, çeviklik göstərmək. <Alacəhrə> nə qədər cəldlik etsə də, axırda dadlı qoz ləpəsi onun əsir düşməsinə bais olardı. S. Axundov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • çeviklik — is. 1. Hərəkətdə, davranışda cəldlik; zirəklik, diribaşlıq, bacarıqlılıq, qıvraqlıq. <Buğac> öz gücünü, çevikliyini, bədəninin dözümünü sınayırdı. M. Rz.. 2. Yeyinlik, itilik, cəldlik, cəld və asanlıqla hərəkət etmə qabiliyyəti; çevik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürbüzə — ə. 1) cəldlik, itilik; 2) istedadlılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəstbürd — f. 1) çalıb çapma, qarət; 2) qələbə, qalibiyyət; 3) cəldlik, çeviklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • isra’ — ə. 1) sürətlən(dir)mə, tələs(dir)mə; 2) tələsiklik, cəldlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sür’ət — ə. 1) cəldlik, tezlik, itilik; 2) cismin keçdiyi yolun vaxta nisbəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şə’bəzə — ə. 1) cəldlik, məharət; 2) şəbədə, ələ salma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şətarət — ə. 1) şənlik, şuxluq; 2) cəldlik, zirəklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərdəsti — f. əldən itilik, diribaşlıq, cəldlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cıvrıqlıq — is. Çox çeviklik, diribaşlıq, zirəklik, cəldlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diribaşlıq — is. Cəldlik, çeviklik, zirəklik, bacarıqlılıq. Zeynəb xanım . . cavankən diribaşlığı və müdrikliyi ilə ata anasının heyrətinə səbəb olardı. Ç.. Cəlilzadənin . . Saranın diribaşlığından xoşu gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”